Vår forpliktelse

Åpenhetsloven og menneskerettigheter i leverandørkjeder

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021. Den nye loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli 2022. Plug-in Norge omfattes av denne nye loven og vi jobber aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden vår. Vi vil publisere vår redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som er gjort så snart denne er klar og senest innen fristen 30. juni 2023.

Ved spørsmål, send en e-post til
aapenhetsloven@plug-in.no