Vår forpliktelse

Vi tar vare på miljøet

Miljø

Plug-In Norge tar miljøet på alvor! Det er flere faktorer som er med på å avgjøre hvor stor innvirkning våre kjøle- og fryseløsninger har på miljøet. Blant de sentrale punktene er blant annet; kuldemedium, vedlikehold og energiforbruk. Man kan på mange måter si at disse punktene henger sammen. Som en del av Arneg Group har vi forpliktet oss til at miljø skal være en av hovedpilarene i vårt selskap og at fokus på dette er en del av vår interne kultur.

Resirkulering

Visste du at 96% av våre kjølekabinetter blir resirkulert? Vi vet at alt vi gjør kan utgjøre en stor forskjell når det kommer til både klima og miljø. Vårt engasjement begynner her.

Kuldemedium

Plug-In Norge ønsker å tilby mer miljøvennlige løsninger. Naturlig kuldemedie R290/R600 (propan/isobuthan) har GWP = 3. Disse har i mange år vært å finne i husholdningsmodeller og har de senere årene funnet veien til det kommersielle markedet og er nå tilgjengelige innenfor de fleste produktområder innenfor kommersiell plug-in kjøl og frys. I vårt produktspekter vil du derfor utelukkende finne modeller med miljøvennlig kuldemedie R290/R600. Ved å velge disse løsninger er vi og våre kunder med på å påvirke miljøet i en positiv retning!

Vedlikehold

Forebyggende vedlikehold på plug-in enheter er pr i dag et lite utbredt fenomen utover det vedlikeholdet butikkpersonell utøver selv. Ved å utføre forebyggende vedlikehold etter en fast tidsintervall vil man oppnå økt levetid på kjøle- og frysemøblene, i tillegg vil man også holde energiforbruket på det lave utgangspunktet de hadde da de var nye. Investeringen man gjør i at kvalifisert personell utøver vedlikeholdet kan vise seg å være liten i forhold til den påvirkningen vedlikeholdet har på miljøet generelt og energiforbruket på hvert enkelt møbel. Plug-In Norge tilbyr gode forebyggende vedlikeholdsavtaler gjennom sitt samarbeid med Plug-In Service AS.

Energiforbruk

Selv om de fleste produsenter i dag er bevisst på å redusere energiforbruket er det fortsatt forskjeller. Bruk av rett kuldemedie, lavenergivifter, glassdører og LED varebelysning er noen elementer som bidrar til å redusere energiforbruket. Som en ledende leverandør i markedet velger derfor Plug-In Norge å tilby miljøvennlige produkter med lavt energiforbruk. Noen gode tips på veien til en mer miljøvennlig verden;

Frys: De aller fleste frysedisker kommer i dag med glasslokk. Et viktig moment på frysediskene er rimpåslaget i disken. En tommelfinger regel sier følgende: ved rimpåslag i disken vil fordampningstemperaturen synke. Pr kelvin lavere fordampningsgrad vil energiforbruket øke med 3-5%. Valg av disker med minimalt rimpåslag er derfor vesentlig for å holde energiforbruket nede. Vi har modellen du trenger for å slippe å bekymre deg for dette!

Kjøl: Et sentralt punkt for kjølereoler er glassdører, ved å benytte dette øker man temperaturstabiliteten i disken og reduserer energiforbruket med opptil 40% sammenlignet med en åpen disk.

Spar miljøet

- Last ned vår app

Har du lastet ned vår app? Her kan du finne vår komplette produktkatalog med oversikt over modeller og annen viktig informasjon. Generer spesifikke produktark direkte fra appen, og hold deg oppdatert!