Service

Ved å utføre forebyggende vedlikehold etter en fast tidsintervall vil man oppnå økt levetid på kjøle- og frysemøblene, i tillegg vil man også holde energiforbruket på det lave utgangspunktet de hadde da de var nye. Investeringen man gjør i at kvalifisert personell utøver vedlikeholdet kan vise seg å være liten i forhold til den påvirkningen vedlikeholdet har på miljøet generelt og energiforbruket på hvert enkelt møbel.

Plug-in Norge samarbeider med Plug-in Service på garantireparasjoner, service og vedlikehold av våre produkter i hele Norge, enten de utfører dem selv eller benytter lokale samarbeidspartnere.

Plug-in Service AS
Brennaveien 16
1481 Hagan

Sentralbord : 21 05 06 30
E-post: service@plug-in-service.no